ENGLISH LANGUAGE Version

 

Utilizarea de catre dvs. a acestui site web reprezinta acordul dvs. cu acesti

Termeni si conditii Afiliati

asa cum sunt detaliati mai jos

 

Va rugam sa cititi cu atentie acest Contract inainte de a utiliza www.azzurytt.com si serviciile sale.
Ar trebui sa verificati aceasta pagina de fiecare data cand vizitati acest site web.
Azzurytt isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Contract si acest site web in orice moment, fara notificare.
Contractul din momentul inscrierii dvs. se va aplica intotdeauna.
Continuarea utilizarii acestui site web dupa orice modificare a prezentului Contract va constitui acceptarea de catre dvs. a acestei modificari.

Data ultimei actualizari: 28 noiembrie, 2021

1. Preambul

Acest contract online incheiat la distanta include si:
– ofertele companiei / paginile site-ului web disponibile pe www.azzurytt.com,
– formularul de contract de afiliere,
– anexele,
– actele aditionale.

2. Parti semnatare

Azzurytt Turism Grup S.R.L., cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 6, Aleea Baiut nr. 5, M32-60, telefon +40 735 009 466, e-mail luxevenATazzuryttDOTcom, website https://azzurytt.com, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/17964/2005, CIF RO18073854, capital social 200 RON, reprezentata legal de Cristina PARASCHIV, in calitate de Administrator.
SI
Compania (denumita in continuare „Afiliat”) identificata conform datelor specificate in Formularul de Contract de Afiliere, completat pe www.azzurytt.com si anexat la acest Contract.

3. Consimtamant

Ambele parti semnatare garanteaza in mod corespunzator autoritatea:
– de a semna acest contract si
– de a-si asuma si indeplini obligatiile ce decurg din acesta.
Prin semnarea acestui contract si cooperarea cu Azzurytt, confirmati ca:
a) ne dati acordul pentru: colectarea, stocarea, utilizarea si (daca este cazul) transferul / divulgarea informatiilor dvs. personale in conformitate cu acest contract,
b) despagubiti si nu considerati Azzurytt responsabila in niciun fel sau pentru niciun rezultat al utilizarii de catre dvs. a site-ului / serviciilor / recomandarilor Azzurytt si / sau a link-urilor prezente pe acest site web.
c) sunteti de acord ca acest contract incheiat online:
– este valabil fara semnatura (stampila),
– are natura juridica a unui contract cu semnatura privata si
– este obligatoriu din punct de vedere juridic si se aplica la fel ca orice contract scris negociat si semnat de dvs.
Daca nu sunteti de acord cu orice parte a prezentului contract, nu aveti voie sa accesati acest site web sau orice serviciu furnizat pe acest site web.

4. Data, Obiectul si Durata Contractului

4.1. Data incheierii contractului este data la care Afiliatul confirma acceptarea conditiilor contractuale mentionate de Azzurytt, si anume data trimiterii formularului de contract de afiliere. (Azzurytt il va transmite catre Afiliat in termen de 2 zile lucratoare de la primire).
4.2. Obiectul prezentului contract il constituie promovarea serviciilor Azzurytt de catre Afiliat, la alegerea Afiliatului, in numele, prin mijloacele si pe cheltuiala proprie. Continutul promotional al Azzurytt si / sau link-ul (-urile) vor fi prezentate pe unul sau mai multe sau pe toate site-urile web ale Afiliatului si / sau pe pagina / paginile acestuia de social media.
4.3. Acest contract are durata de 1 an.

5. Confidentialitate si Raspundere

5.1. Dezvaluirea oricarei informatii referitoare la acest contract sau la documente obtinute in perioada derularii contractului, se va face confidential de catre partile contractante, si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare, respectiv persoane implicate in indeplinirea contractului.
5.2. Ambele parti sunt independente si nu au dreptul sa actioneze sau sa creeze o obligatie sau o raspundere una in numele celeilalte (de exemplu, fara a se limita la: semnarea de contracte, modificarea sub orice forma a continutului sau tarifelor serviciilor).
Ambele parti sunt de acord:
– sa depuna eforturi maxime pentru indeplinirea cu succes a scopului prezentului contract (incluzand fara a se limita la informarea reciproca cu privire la orice detaliu si modificari intervenite) si
– sa se fereasca reciproc de si impotriva oricaror actiuni sau activitati care ar putea fi defavorabile bunului renume sau reputatii a celeilalte parti, precum si de si impotriva oricaror reclamatii, litigii, pierderi sau daune care ar putea aparea legate de acest contract.
Niciuna dintre parti nu este raspunzatoare pentru niciun fel de daune, pierderi (de profit, venituri, date) si nefructificarea unor oportunitati de afaceri sau orice alte pierderi intampinate de acestea, care rezulta din actiunile tertilor.

6. Promovare si publicitate (Continut promotional si link-uri)

6.1. Azzurytt pune la dispozitia Afiliatului, in mod gratuit si in limita posibilitatilor, continut promotional (imagini, texte, link-uri de pe paginile de internet pe care le detine).

6.2. Obligatiile Afiliatului

a) sa integreze/afiseze pe site-urile si/sau paginile sale de socializare Link-uri catre site-ul Azzurytt, utilizandu-le exclusiv in mod legal si conform acestui contract.
b) sa nu corupa/modifice/dezactiveze/vanda/redistribuie/sublicentieze/transfere continutul promotional sau link-urile.
c) sa adere, urmărească si respecte Regulamentul privind SPAM-ul (si toate cererile rezonabile formulate de Azzurytt in acest sens) pentru a evita orice incalcare de catre site-ul Azzurytt sau site-ul(-urile) si/sau pagina(paginile) de social media ale Afiliatului a unor astfel de politici datorate sau cu privire la site-ul(-urile) si/sau pagina(paginile) de social media ale Afiliatului.
d) sa nu faca publicitate pe alte site-uri in afara de cele mentionate la inregistrare fara aprobarea prealabila a Azzurytt
e) sa nu stimuleze utilizarea link-urilor si a continutului promotional fara acordul prealabil scris al Azzurytt. In special si fara limitare, Afiliatul nu va oferi utilizatorilor sai stimulente in bani, programe de recompensare, extrageri de premii sau cadouri pentru a-i incita sa acceseze link-urile sau sa utilizeze continutul promotional.
f) sa nu contina pe site-urile si/sau paginile sale de socializare nimic care dauneaza bunelor intentii sau reputatiei Azzurytt sau Afiliatilor sai, sau Furnizorilor de servicii turistice sau care denigreaza sau aduce Azzurytt, Afiliatii sai corporativi sau Furnizorii de servicii turistice in discreditare, incluzand, dar fara a se limita la, site-uri web care contin materiale indecente/ilegale/inselatoare/daunatoare/abuzive/hartuitoare/calomniatoare/defaimatoare sau alte materiale ofensatoare sau care incalca drepturile de proprietate intelectuala ale Azzurytt, Afiliatilor sai, Furnizorilor de servicii turistice sau tertilor.
g) sa nu subcontracteze prestarea nici unor servicii. Afiliatul:
– va avea control si discretie unica si absoluta asupra serviciilor Afiliatului si asupra modului in care acestea sunt efectuate;
– nu este obligat sa respecte niciun fel de directive sau instructiuni ale Azzurytt, ci doar termenii si conditiile din acest Contract;
– va decide cum sa foloseasca fondurile si facilitatile Afiliatului si cand sa presteze ce servicii in termenii si limitele de timp convenite.

7. Valoare si Plati

7.1. Valoarea contractului rezulta din suma facturilor fiscale emise si achitate.
7.2. Comisionul brut cedat Afiliatului de catre Azzurytt pentru fiecare contract incheiat datorita Afiliatului este de 10% din valoarea comisionului brut obtinut de Azzurytt si poate creste pana la maxim 30%. Comisionul Azzurytt se calculeaza ca diferenta dintre valoarea totala (cu TVA inclusa) a facturilor incasate de la client si valoarea totala (cu TVA inclusa) a facturilor achitate catre furnizorii implicati in prestarea de servicii catre clientul respectiv.
7.3. Decontul cererilor nepersonalizate este disponibil online in contul Afiliatului deschis pe site-ul Azzurytt. Decontul cererilor personalizate se intocmeste cel tarziu o data pe luna, pentru perioada precedenta, pe baza documentelor corespunzatoare (contracte, facturi, chitante etc.).
7.4. In cazul in care ambele parti contacteaza acelasi client, comisionul aferent contractului incheiat ulterior cu acesta revine partii care l-a contactat prima.
7.5. Comisionul este datorat si in cazul actiunilor anulate pentru care s-au retinut taxele de penalizare aferente, comisionul fiind modificat proportional.
7.6. Facturile fiscale emise cel tarziu lunar, in baza decontului, de catre Afiliat, in RON, la cursul BNR din ziua facturarii, se achita prin transfer bancar in termen de 7 zile de la data emiterii.

8. Proprietate intelectuala si Licenta

8.1. Afiliatul este de acord ca Link-urile si Continutul Promotional vor ramane in permanenta proprietatea Azzurytt.
8.2. Azzurytt garanteaza ca serviciile si produsele furnizate in temeiul acestui Contract nu vor incalca drepturile tertilor, inclusiv drepturi de proprietate, contractuale, de publicitate, confidentialitatea, angajare si / sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala.
8.3. Azzurytt ofera Afiliatului permisiunea si dreptul de a:
– utiliza, reproduce, distribui si afisa public (electronic) tot conținutul furnizat de Azzurytt catre afiliat si
– utiliza numele, imaginea, asemanarea sau alte atribute personale ale Azzurytt in scopurile descrise in acest Contract.
8.4. Azzurytt sau licentiatorii sai vor avea toate drepturile de proprietate intelectuala in Link-urile, continutul promotional si logo-ul Azzurytt, denumirea comerciala, denumirea serviciului, marca comerciala sau orice alta marca utilizata in cadrul acestui Contract. De asemenea, prin prezenta, Azzurytt acorda Afiliatului o licenta mondiala neexclusiva, netransferabila, nesublicentiabila, pe durata Termenului de utilizare, in conformitate cu prevederile acestui Contract, a Link-urilor si Continutului promotional in scopul de a oferi utilizatorilor sai acces la Link-urile si Continutul Promotional in conformitate cu acest Contract. Azzurytt nu permite utilizarea numelui si siglei sale pentru publicitatea Afiliatului. Orice mentiune a proiectului sau a rezultatelor acestuia in acreditarile Afiliatului necesita aprobarea prealabila scrisa din partea Azzurytt.

9. Conformitate legala si Litigii

9.1. Afiliatul declara si garanteaza ca site-ul (-urile) si / sau pagina (paginile) de social media ale Afiliatului in ansamblu respecta toate legile aplicabile, inclusiv, fara limitare, legile privind confidentialitatea (GDPR) si legile privind protectia consumatorilor.
9.2. Nici o eventuala reclamatie nu va fi luata in considerare decat daca este adresata in scris catre Azzurytt, in timpul prestarii serviciului si acesta in ciuda tuturor eforturilor depuse nu a reusit sa remedieze motivele nemultumirii. Orice neintelegere referitoare la acest contract se va rezolva pe cale amiabila intre parti sau de catre instanta judecatoreasca a municipiului Bucuresti, Romania.

10. Forta majora

Ambele parti sunt exonerate de responsabilitati in caz de forta majora invocata si dovedita in conditiile legii.

11. Modificari si Reziliere

11.1. Orice modificare a acestui contract se va face prin act aditional cu acordul scris al ambelor parti.
11.2. Acest contract poate fi reziliat:
– cu notificare scrisa (e-mail) de 15 zile catre cealalta parte;
– fara notificare scrisa, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate, partea lezata avand dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
Consecintele rezilierii:
– La expirarea sau rezilierea acestui Contract din orice motiv, Afiliatul va inceta sa mai foloseasca si va elimina Link-urile si Continutul Promotional, precum si orice referinta la Azzurytt sau afiliatii sai, inclusiv siglele Azzurytt sau ale afiliatilor, de pe Site-ul Afiliatului.
– Termenii oricaror sectiuni care, prin natura lor, sunt destinate sa se extinda dincolo de reziliere, vor supravietui rezilierii acestui Contract din orice motiv.

12. Alte clauze

12.1. Pentru a fi valabila, orice notificare verbala trebuie confirmata in scris (email).
12.2. Nimic din acest Contract nu va crea o relatie de angajator/angajat, principal/agent sau societate mixta. Niciuna dintre părți nu poate cesiona, delega sau transfera drepturile si obligatiile sale in temeiul acestui Contract.

~ & ~

Termeni si conditii afiliati - Castigati cu noi - Azzurytt Travel Concierge